Châu Âu kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít giữa dịch COVID-19

Châu Âu kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Châu Âu kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Châu Âu kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top