4 máy bay Nga chặn 3 oanh tạc cơ B-52 Mỹ

Máy bay Nga chặn máy bay Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Máy bay Nga chặn máy bay Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Máy bay Nga chặn máy bay Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Lên top