MiG-31 Nga lại chặn đứng trinh sát cơ Mỹ xâm phạm biên giới

Lên top