Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mỹ có thể điều tra việc TV thông minh theo dõi người dùng

Hai nghị sỹ Mỹ lo ngại smart TV có thể theo dõi người dùng.
Hai nghị sỹ Mỹ lo ngại smart TV có thể theo dõi người dùng.