TNGT nghiêm trọng tăng cao: Cần giám sát 24/24 hoạt động của phương tiện

Hiện trường vụ TNGT do lái xe container biển kiểm soát 15C-114.66 buồn ngủ mất kiểm soát đã chèn lên xe ôtô 4 chỗ phía trước hậu quả 3 người ngồi trên xe 4 chỗ tử nạn. Ảnh: G.T
Hiện trường vụ TNGT do lái xe container biển kiểm soát 15C-114.66 buồn ngủ mất kiểm soát đã chèn lên xe ôtô 4 chỗ phía trước hậu quả 3 người ngồi trên xe 4 chỗ tử nạn. Ảnh: G.T
Hiện trường vụ TNGT do lái xe container biển kiểm soát 15C-114.66 buồn ngủ mất kiểm soát đã chèn lên xe ôtô 4 chỗ phía trước hậu quả 3 người ngồi trên xe 4 chỗ tử nạn. Ảnh: G.T
Lên top