Nước máy và nước sông

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, ảnh tư liệu chụp năm 1940.
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, ảnh tư liệu chụp năm 1940.
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, ảnh tư liệu chụp năm 1940.