Jack Kerouac chưa đi Hyperloop

Triển lãm  “Thế hệ Beat và Văn hóa Đối ngược 1940-1975” (The Beat Generation & Counterculture 1940-1975) tại Đại học Emory (tiểu bang  Georgia, Hoa kỳ). Ảnh: Tâm Trương
Triển lãm “Thế hệ Beat và Văn hóa Đối ngược 1940-1975” (The Beat Generation & Counterculture 1940-1975) tại Đại học Emory (tiểu bang Georgia, Hoa kỳ). Ảnh: Tâm Trương
Triển lãm “Thế hệ Beat và Văn hóa Đối ngược 1940-1975” (The Beat Generation & Counterculture 1940-1975) tại Đại học Emory (tiểu bang Georgia, Hoa kỳ). Ảnh: Tâm Trương