Nghìn năm củi lửa

Bếp lửa thời hiện đại.
Bếp lửa thời hiện đại.