Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao quà cho giáo viên, học sinh vùng bị ảnh hưởng môi trường biển và lũ lụt