Quỹ TLV Lao động trao hơn 340 triệu đồng cho học sinh ven biển Hà Tĩnh