Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gấp 150 triệu đồng cho người dân Phú Yên thiệt hại nặng trong lũ

2 ngày trước ngày cưới ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Hải ( khu phố Long An, Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân,Phú Yên) bị lũ đánh sập hoàn toàn (ảnh: N. Băng)
2 ngày trước ngày cưới ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Hải ( khu phố Long An, Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân,Phú Yên) bị lũ đánh sập hoàn toàn (ảnh: N. Băng)
2 ngày trước ngày cưới ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Hải ( khu phố Long An, Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân,Phú Yên) bị lũ đánh sập hoàn toàn (ảnh: N. Băng)
Lên top