Chương trình Tấm lưới nghĩa tình:

Chia sẻ với ngư dân nghiệp đoàn vùng lũ Phú Yên

Đưa quà hỗ trợ đén với ngư dân phường Phú Đông và phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Đưa quà hỗ trợ đén với ngư dân phường Phú Đông và phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Đưa quà hỗ trợ đén với ngư dân phường Phú Đông và phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Lên top