LD2096: Hãy chung tay giúp đỡ chàng trai bị ngã từ tầng 5 xuống đất

Anh Nguyễn Đắc Sơn bị đa chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Hương Hồng.
Anh Nguyễn Đắc Sơn bị đa chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Hương Hồng.
Anh Nguyễn Đắc Sơn bị đa chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Hương Hồng.
Lên top