LD2092: Gia cảnh đáng thương của đàn ông nuôi con tật nguyền

Ông Quý một thân một mình chăm con gái (33 tuổi) bị viêm não Nhật Bản.
Ông Quý một thân một mình chăm con gái (33 tuổi) bị viêm não Nhật Bản.
Ông Quý một thân một mình chăm con gái (33 tuổi) bị viêm não Nhật Bản.
Lên top