LD2090: Giấc mơ “blouse trắng” của cô bé học trò nghèo

Gia cảnh khó khăn song Hiền vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: MAI DUNG
Gia cảnh khó khăn song Hiền vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: MAI DUNG
Gia cảnh khó khăn song Hiền vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: MAI DUNG
Lên top