LD2091: Cần hàng trăm triệu đồng để lắp sọ nhân tạo

Anh Phạm Văn Ước bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Ảnh: GĐCC
Anh Phạm Văn Ước bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: GĐCC
Anh Phạm Văn Ước bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: GĐCC
Lên top