LD2064: Gập ghềnh đường đến trường của cô sinh viên mồ côi cha mẹ

Phạm Thị Thu Thảo, sinh viên lớp 44k14, khoa Thống kê - Tin học, ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG THANH
Phạm Thị Thu Thảo, sinh viên lớp 44k14, khoa Thống kê - Tin học, ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG THANH
Phạm Thị Thu Thảo, sinh viên lớp 44k14, khoa Thống kê - Tin học, ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG THANH
Lên top