LD1696: Xót xa gia đình có 3 người bị bỏng nặng sau tai nạn giao thông