LD1695: Bất hạnh vợ chồng già bị bệnh hiểm nghèo không có tiền để phẫu thuật