LD 200151: Cậu bé con công nhân mắc ung thư máu cấp tính

Từ khi phát hiện bị bệnh, Đoàn Nhật Anh phải thường xuyên ở viện để truyền hoá chất. 
Ảnh: GĐCC
Từ khi phát hiện bị bệnh, Đoàn Nhật Anh phải thường xuyên ở viện để truyền hoá chất. Ảnh: GĐCC
Từ khi phát hiện bị bệnh, Đoàn Nhật Anh phải thường xuyên ở viện để truyền hoá chất. Ảnh: GĐCC
Lên top