LD 200149: Người mẹ trẻ phát hiện u não sau sinh con 5 tháng

Hành trình chống chọi với bệnh tật của chị Đỗ Thị Anh trở nên khó khăn hơn vì những gánh nặng về chi phí điều trị. 
Ảnh: GĐCC
Hành trình chống chọi với bệnh tật của chị Đỗ Thị Anh trở nên khó khăn hơn vì những gánh nặng về chi phí điều trị. Ảnh: GĐCC
Hành trình chống chọi với bệnh tật của chị Đỗ Thị Anh trở nên khó khăn hơn vì những gánh nặng về chi phí điều trị. Ảnh: GĐCC
Lên top