LD 200148: Nam sinh nghèo gặp nạn trước kỳ thi THPT quốc gia

Sau hai ngày nhập viện, em Hoàng Hồng Hạ vẫn đang hôn mê. Ảnh: GĐCC
Sau hai ngày nhập viện, em Hoàng Hồng Hạ vẫn đang hôn mê. Ảnh: GĐCC
Sau hai ngày nhập viện, em Hoàng Hồng Hạ vẫn đang hôn mê. Ảnh: GĐCC
Lên top