Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần 600 triệu đồng ủng hộ chương trình xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và vùng bị thiên tai