Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ủng hộ 100 triệu đồng tới đồng bào miền Trung