Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyển hơn 28 triệu đồng tới các cảnh đời khó khăn