Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình trung thu “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”