chậm trả lãi

Nhiều mã trái phiếu khả năng cao chậm trả lãi trong tháng 6.2024

Anh Kiệt |

Tháng 6.2024, 41 mã trái phiếu thuộc 34 tổ chức phát hành, trị giá 23 nghìn tỉ đồng sẽ đáo hạn. Trong đó, ước tính khoảng 30% có nguy cơ chậm trả nợ gốc/lãi trong tháng 6.2024.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu chậm trả lãi lô trái phiếu 400 tỉ đồng

Quang Dân |

Do chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán, Dầu khí Nam Sông Hậu xin lùi lại lịch thanh toán lãi cho lô trái phiếu PSHH12224003 từ ngày 7.6.2023 sang ngày 16.6.2023 với tổng số tiền lãi là 9,6 tỉ đồng.