Nước mắt sau những ca triệt sản nhớ đời

Hồ sơ bệnh án của chị L.T.N.S khi mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhưng không thể thực hiện triệt sản vì lý do sức khoẻ.
Hồ sơ bệnh án của chị L.T.N.S khi mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhưng không thể thực hiện triệt sản vì lý do sức khoẻ.