Bệnh viện Bạch Mai nói gì về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?

BV Bạch Mai trả lời vụ triệt sản vẫn có thai
BV Bạch Mai trả lời vụ triệt sản vẫn có thai