Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ nói mổ nhiều không nhớ, hỏi thì nói bừa

Hồ sơ bệnh án của sản phụ lưu tại BV Bạch Mai.
Hồ sơ bệnh án của sản phụ lưu tại BV Bạch Mai.