Xương cá "chung sống" 3 năm trong đường thở

Xương cá được lấy ra từ phế quản của người bệnh
Xương cá được lấy ra từ phế quản của người bệnh
Xương cá được lấy ra từ phế quản của người bệnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top