Bé gái chảy nước mũi kéo dài, "thủ phạm" được tìm ra là dị vật

Dị vật đường lấy ra trong mũi bệnh nhi
Dị vật đường lấy ra trong mũi bệnh nhi
Dị vật đường lấy ra trong mũi bệnh nhi
Lên top