Vụ tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư: Dự trù thuốc hiến tặng không sát thực tế

Thuốc Tasigna theo chương trình viện trợ Tasigna Copay. Ảnh: K.Q
Thuốc Tasigna theo chương trình viện trợ Tasigna Copay. Ảnh: K.Q
Thuốc Tasigna theo chương trình viện trợ Tasigna Copay. Ảnh: K.Q