Vi khuẩn "ăn thịt người" khó lây từ người sang người

Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng để tránh mắc bệnh Whitmore.
Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng để tránh mắc bệnh Whitmore.
Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng để tránh mắc bệnh Whitmore.
Lên top