Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Vi khuẩn "ăn thịt người" khó lây từ người sang người

Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng để tránh mắc bệnh Whitmore.
Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng để tránh mắc bệnh Whitmore.
Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng để tránh mắc bệnh Whitmore.
Lên top