Chuyển tuyến một bệnh nhân bị whitmore - nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người"

Bệnh nhân Hà khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được chuyển lên tuyến trên. Ảnh: BV
Bệnh nhân Hà khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được chuyển lên tuyến trên. Ảnh: BV
Bệnh nhân Hà khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được chuyển lên tuyến trên. Ảnh: BV
Lên top