Tìm ra 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết mạnh trong Dây thìa canh

Hội thảo khoa học “Xu hướng Đông Tây y kết hợp trong điều trị tiểu đường & Công bố 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết từ Dây thìa canh Việt Nam diễn ra 7.8 tại Hà Nội.
Hội thảo khoa học “Xu hướng Đông Tây y kết hợp trong điều trị tiểu đường & Công bố 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết từ Dây thìa canh Việt Nam diễn ra 7.8 tại Hà Nội.
Hội thảo khoa học “Xu hướng Đông Tây y kết hợp trong điều trị tiểu đường & Công bố 2 hoạt chất mới giúp hạ đường huyết từ Dây thìa canh Việt Nam diễn ra 7.8 tại Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top