Thuốc an thần tiêm cho heo nguy hiểm ra sao với sức khỏe con người?

Sử dụng thịt heo có thuốc an thần sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ảnh: NN
Sử dụng thịt heo có thuốc an thần sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ảnh: NN