Thiên thần Vân Nhi đã về trời, đôi mắt con sẽ tỏa sáng

Đông đảo bạn bè, người thân đến tiễn đưa thiên thần Vân Nhi
Đông đảo bạn bè, người thân đến tiễn đưa thiên thần Vân Nhi
Đông đảo bạn bè, người thân đến tiễn đưa thiên thần Vân Nhi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top