Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bạn học bé gái hiến giác mạc đẫm nước mắt tiễn em về nơi an nghỉ