Tá hỏa khi phát hiện dính bầu dù đã triệt sản tại BV Bạch Mai

Hồ sơ bệnh án của sản phụ lưu tại BV Bạch Mai
Hồ sơ bệnh án của sản phụ lưu tại BV Bạch Mai