Tư vấn sức khoẻ:

Sinh con to lo hơn mừng

Bé sơ sinh chào đời đã to bằng trẻ bình thường 6 tháng
Bé sơ sinh chào đời đã to bằng trẻ bình thường 6 tháng
Bé sơ sinh chào đời đã to bằng trẻ bình thường 6 tháng
Lên top