Hàng nghìn người đã bị kỷ luật vì sinh con thứ 3 cần một lời xin lỗi

Văn bản của UBNB tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu dừng quyết định 77/2014 vì có nội dung trái pháp luật. Ảnh: CM
Văn bản của UBNB tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu dừng quyết định 77/2014 vì có nội dung trái pháp luật. Ảnh: CM
Văn bản của UBNB tỉnh Hà Tĩnh về việc tham mưu dừng quyết định 77/2014 vì có nội dung trái pháp luật. Ảnh: CM
Lên top