Suýt mất mạng vì uống viên thuốc còn nguyên vỏ

Viên thuốc còn nguyên vỏ với các cạnh sắc nhọn, đường kính khoảng  2,5cm.
Viên thuốc còn nguyên vỏ với các cạnh sắc nhọn, đường kính khoảng 2,5cm.