Hà Nội: Thực khách suýt mất mạng vì 2 chén rượu cồn pha nước giếng