Suýt mất đoạn ruột vì khối lạ vùng bìu

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top