Công bố ca ghép ruột từ người cho sống đầu tiên ở Việt Nam

Các bác sĩ thực hiện ca ghép ruột đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép ruột đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép ruột đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: BVCC
Lên top