Quỹ bảo hiểm y tế chỉ trả 4,7 tỉ đồng cho một bệnh nhân

Nhiều trường hợp được BHYT chi trả ở mức cao
Nhiều trường hợp được BHYT chi trả ở mức cao
Nhiều trường hợp được BHYT chi trả ở mức cao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top