Phẫu thuật thành công u màng não khổng lồ cho cụ bà 76 tuổi

Bác sĩ tham khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật
Bác sĩ tham khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật
Bác sĩ tham khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật