Nội soi gắp chiếc hoa tai khỏi dạ dày bé 1 tuổi

Hình ảnh hoa tai nằm trong họng bệnh nhi và dị vật sau khi lấy ra. Ảnh do bênh viện cung cấp
Hình ảnh hoa tai nằm trong họng bệnh nhi và dị vật sau khi lấy ra. Ảnh do bênh viện cung cấp
Hình ảnh hoa tai nằm trong họng bệnh nhi và dị vật sau khi lấy ra. Ảnh do bênh viện cung cấp
Lên top