Nói không với “cò”, bệnh viện K sẽ đón bệnh nhân từ 5h30 sáng

Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ sẽ đón tiếp bệnh nhân từ 5h30 sáng (Ảnh: TL)
Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ sẽ đón tiếp bệnh nhân từ 5h30 sáng (Ảnh: TL)
Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ sẽ đón tiếp bệnh nhân từ 5h30 sáng (Ảnh: TL)